BẤM GỌI TƯ VẤN

Chị Vân :0966-709-728 - 0949-626-528
Đơn hàng đi XKLD Nhật Bản Đơn hàng XKLD bay gấp Đơn hàng XKLD tuyển NAM

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀN ĐI NHẬT 3 NĂM

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀN ĐI NHẬT 3 NĂM
1.Hàn – IBARAKI:
– Số lượng thi tuyển 06 TTS Nam, số lương Trúng tuyển 02 TTS
– Tuổi 19-26 T
– Lương cơ bản 133.800 yên, thực lĩnh: trên 99.300 Yên
– Ngày thi tuyển: 27/3 , Dự kiến XC: 8/2017
2.Hàn Bán Tự Động – IBARAKI:
– Số lượng thi tuyển 03 TTS Nam, số lương Trúng tuyển 01 TTS
– Tuổi 19-22
– Lương cơ bản 134.000yên, thực lĩnh: trên 99.800 Yên
– Ngày thi tuyển: 29/3 , Dự kiến XC: 9/2017
3.Hàn Bán Tự Động – IBARAKI:
– Số lượng thi tuyển 06 TTS Nam, số lương Trúng tuyển 02 TTS
– Tuổi 19-22
– Lương cơ bản 125.930 yên, thực lĩnh: trên 91.100 Yên
– Ngày thi tuyển: 29/3 , Dự kiến XC: 9/2017
4.Hàn Bán Tự Động – IBARAKI:
– Số lượng thi tuyển 09 TTS Nam, số lương Trúng tuyển 03 TTS
– Tuổi 19-22
– Lương cơ bản 127.000 yên, thực lĩnh: trên 92.800 Yên
– Ngày thi tuyển: 29/3 , Dự kiến XC: 9/2017
5.Hàn Bán Tự Động – FUKUSHIMA:
– Số lượng thi tuyển 06 TTS Nam, số lương Trúng tuyển 02 TTS

Xem bài đăng cùng tác giả

Công ty Xuất khẩu lao động Châu Hưng JAPAN

Đặt câu hỏi/yêu cầu tư vấn

TƯ VẤN
CHỈ ĐƯỜNG